Hier ligt het accent op het proces, JOUW proces.

Samen gaan we al dansend en bewegend op onderzoek naar jouw verhaal en hoe we hier een mooi , bewust en krachtig verhaal aan toe kunnen voegen.

We verkennen emoties, patronen, blokkades, kansen en gaan hier samen mee op weg.

Kunnen we hierin bewegen en zo tot vernieuwing,  aanvaarding, verbinding komen ?
Kunnen we leren luisteren naar onszelf, naar wat ons lichaam ons vertelt, door te bewegen of in beweging gebracht te worden ?

We gaan samen een proces van luisteren, verkennen, omarmen en uitdagen aan.
Zodat jij je nadien vertrouwder voelt met jezelf en je eigen lichaam, dit kan lezen, begrijpen en het de gepaste zorg en impulsen kan geven.

Samen naar meer verbinding, begrip en weerbaarheid.

Bovenal streven we ernaar dat jij je sterk, gezond en vrij voelt in lichaam en geest en de nodige vaardigheden opbouwt die je helpen ook als het eens minder gaat.

Kortom een proces, niet steeds van je beter voelen, maar des te meer van beter leren VOELEN.

 

Prijs

Individueel : 55 euro/ 60 min

Duo : 80 euro/ 60 min